Impedancije segmenata kabela u elektromagnetskom modelu

  • Zdenko Balaž
Ključne riječi: elektromagnetski, model, konduktivna, sprega, uzdužne, poprečne, vlastite i međusobne impedancije kabela

Sažetak

U radu je prezentiran dio obrađene problematike u prihvaćenoj i ocijenjenoj Doktorskoj disertaciji autora pod naslovom: “Elektromagnetski model za izračun raspodjele struje zemljospoja”. Originalno razvijeni model napredniji je od svih dosada razvijenih analitičkih i numeričkih modela koji su tijekom istraživanja ovog područja bili dostupni autoru. Elektromagnetski model u izračunima u kojima se koristi, uvodi cjelovitu spregu između svih sastavnica velikih elektroenergetskih sustava. Pod cjelovitom elektromagnetskom spregom u proračunima se uzimaju induktivna, kapacitivna i konduktivna, sprega. Razvoj modela, utemeljen je na hibridnom i numeričkom modelu. Koriste se metode potencijala čvorova, kombinacija s modelom prijenosnih vodova, uz primjenu tehnike konačnih elemenata. U ovom radu analiziraju se kabelski vodovi kao jedna od sastavnica svakog većeg elektroenergetskog sustava. Raspodjela skalarnog električnog potencijala za segmente ukopanih kabelskih vodova računa se na isti način kao i za segmente golih vodiča. Na raspodjelu potencijala u okolnom sredstvu utječu poprečne struje svih vodiča segmenata kabela. Segmenti kabela se modeliraju poprečnim i uzdužnim impedancijama. Razmatraju se vlastite i međusobne impedancija jednožilnih i trožilnih kabela u homogenom neograničenom sredstvu.

Objavljeno
2018-07-23
Rubrika
Članci