Tehničko veleučilište u Zagrebu
Vrbik 8
10 000 Zagreb

Informacije: pd@tvz.hr

Rad se šalje u elektroničkom obliku na e-mail: pd@tvz.hr

Glavni kontakt

Vilko Žiljak
prof. dr. sc.
Telefon +385 91 1812 946

Pomoćni kontakt

Sara Slamić Tarade
Telefon +385 99 5290 053