Dolazi vrijeme inteligentne odjeće

  • Gojko Nikolić
Ključne riječi: inteligentna odjeća, odjevno računalo, pametni tekstilni materijali

Sažetak

Prikazani su osnovni elementi inteligentne odjeće, tehnička rješenja, kao i pravac njihovog razvoja. Dana je definicija inteligentne odjeće, predočena njena podjela, te na reprezentantima prikazana njena primjena. Navedena su istraživanja kojima se žele riješiti neki postojeći problemi inteligentne odjeće kao što su trajanje napajanja i načini punjenja, te ožičenja i sl. Prikazana su originalna i patentirana rješenja nastala na Tekstilno –tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Inteligentna odjeća neminovno postaje svakodnevnica, ne samo u područjima kao što je vojska, policija i slične službe, već i kao dobrodošla pomoć bolesnicima, a ostalim korisnicima može olakšati svakodnevni život. Ukazano je na šansu koju s inteligentnom odjećom dobiva tekstilna industrija koja nestaje u EU zbog visoke cijene proizvodnje. Neminovna je preorijentacija te industrije na inteligentnu odjeću, a time i promjena strukture proizvodnje, ali nužne su i promjene sustava pratećeg obrazovanja koje postaje izrazito polidisciplinarno.

Objavljeno
2018-07-23
Rubrika
Članci