Skaniranje dokumenta i novčanica u ultravioletnom i vizualnom spektru kao baza dizajnerima

  • Aleksandra Bernašek
  • Vesna Uglješić
  • Ana Hoić
  • Marko Herceg
  • Ivan Tokić
Ključne riječi: Ultraljubičati i vizualni spektar, percepcija, forenzička metoda, dokumenti, novčanice, dizajnerski proces

Sažetak

U ovom radu analizirane su se zaštite na dokumentima i vrijednosnim papirima. Radile su se usporedbe raznih novčanica i osobnih dokunemata u vizualnom i ultraljubičastom dijelu spektralnog područja. Barijerno skaniranje provedeno je na uređaju za digitalnu forenziku Projectina Docucentar 4500, na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Ovaj sofisticirani instrument omogućuje razdvajanje svjetlosnog spektra u specifičnim rasponima, što ga razlikuje od komercijalno dostupnih uređaja za utvrđivanje autentičnosti dokumenata i novčanica. Rezultati istraživanja koristit će dizajnerima prigodom kreiranja kompleksnih zadatka kao što su dizajn sigurnosne grafike. Ovakva forenzička analitička metoda skaniranja vrijednosnih papira u ultravioletnom i vizualnom spektru, kao sastavni dio analize u postupku dizajna, predstavlja precizan i kvalitetan temelj svakom dizajneru u njegovom kreativnom procesu dizajniranja. Primjeri iz analize pokazuju važnost provjere dokumenata i vrijednosnica izvan područja vidljivog ljudskom oku za rad dizajnera.

Objavljeno
2018-07-23
Rubrika
Članci