Razina obrazovanja utječe na poduzetničke aktivnosti, a time i na brži gospodarski rast - sličnosti i razlike Hrvatske i Finske

  • Sanja Bračun
Ključne riječi: obrazovni sustav, gospodarski rast, razina obrazovanja, poduzetnička aktivnosti, prepoznavanje prilika na tržištu, uspješnost poduzetničkog pothvata

Sažetak

Razina obrazovanja direktan je rezultat obrazovnog sustava. Hrvatski i finski obrazovni sustavi posve su različiti. Ne samo po svojoj temeljnoj osnovi i ulaganjima već i po rezultatima. Cilj ovog istraživanja je potvrditi kako razina obrazovanja u oba obrazovna sustava imaju isti utjecaj i smjer na poduzetničke aktivnosti. Poduzetnička aktivnost ne ovisi isključivo o razini obrazovanja poduzetnika, no njen utjecaj je značajan i vrijedan istraživanja. Poduzetnici koji na tržište rada dolaze iz finskog i hrvatskog obrazovnog sustava su različiti. Različite su i njihove poduzetničke kompetencije. Ono što im je zajedničko je veza između razine obrazovanja i poduzetničkih aktivnosti. S rastom obrazovne razine rastu i poduzetničke aktivnosti. S rastom obrazovne razine, raste i mogućnost prepoznavanja prilika na tržištu, što je iznimno važan poticaj za pokretanje poduzetničkog pothvata. Ono na što obrazovna razina nema utjecaja, niti u jednoj zemlji je njihovo odustajanje od poduzetničkog pothvata. Na svim razinama je već dulje vrijeme prepoznata potreba reforme hrvatskog obrazovnog sustava, no bez osiguranih dostatnih financijskih sredstava i podrške političkih i društvenih struktura ona se ne može provesti. Dio te reforme treba biti i uvođenje obrazovanja za poduzetništvo, i to ne isključivo kao dio visokoškolskog obrazovanja, već i kao dio srednjoškolskog te cjeloživotnog obrazovanja.

Objavljeno
2018-07-23
Rubrika
Članci