Informiranost, interes, mišljenja, stavovi i prijedlozi o primjeni infracrvenog snimanja u slikarstvu i restauratorskom retušu

  • Dijana Nazor
Ključne riječi: anketa, slikarstvo, restauratorski retuš, infracrveno snimanje, zaštita od krivotvorina slika

Sažetak

Istraživanje obuhvaća informiranost, interes, mišljenja, stavove i prijedloge o infracrvenom fotografiranju ispitanom na uzorku od 72 ispitanika sastavljenom od stručnjaka iz područja slikarstva, povijesti umjetnosti, konzervatora –restauratora i kustosa muzeja. U tu svrhu konstruirana je anketa kojom je posebno ispitana i učestalost korištenja infracrvenog snimanja u bliskom IR spektru prije konzervatorsko –restauratorskog rada, mogućnost otkrivanja korištenja namjernog vidljivog ili nevidljivog restauratorskog retuša, poznavanje načina slikanja dvostruke slike u istom sloju [1] te prisutnost suvremenih tehnologija u području današnjeg slikarstva i konzervacije–restauracije. Postavljaju se teze koje su dokazane u ovom istraživanju, a to je da slikanje vidljivo IR svjetlom u infracrvenom spektru predstavlja novi izazov u današnjem slikarstvu te da postoji značajni interes za informiranje o ovom području koji pridonosi otkrivanju krivotvorina i krivih atribucija umjetničkih djela. Skrivene poruke na umjetničkim slikama vidljive u bliskom infracrvenom spektru dodatna su vrijednost u području slikarstva. Predlaže se veća informiranost, šire korištenje, interdisciplinarni rad te nastavak daljnjeg razvoja ove metode.

Objavljeno
2018-07-23
Rubrika
Članci