Normiranje virtualnog modela grafičke pripreme za skeniranje

  • Josipa Lajkovič
Ključne riječi: modeliranje, grafička priprema, normativi, skeniranje

Sažetak

U ovom radu izrađuje se i istražuje novi virtualni model grafičke pripreme s kojim će se simulirati složeni zadaci. Opisan će biti podmodel grafičke pripreme – skeniranje. Opisati će se modeliranje virtualnog procesa pomoću programskog alata koji omogućuje definiranje i unos normativa grafičke pripreme. Normativi su definirani pomoću XML tehnologije. Kod podmodela grafičke pripreme je prikazan virtualni model skeniranja, normativna tablica, shema izrade normativa i prikaz normativa u XML formatu. Kod modela koji predstavljaju procese grafičke pripreme je potrebno stvarati i znati norme faze grafičke pripreme. Kod skeniranja su to: vremena skeniranja kod različitih odabira rezolucija i vrsta digitalizacije u odnosu na višekolorno i monokromatsko skeniranje.

Objavljeno
2018-07-23
Rubrika
Članci