Primarno i sekundarno iskustvo u dizajnu informacijskog sustava

  • Sergej Lugović
  • Ivan Dunđer
  • Veljko Nenadić
Ključne riječi: dizajn informacijskih sustava, primarno i sekundarno iskustvo, obrasci, informacijsko ponašanje, adaptivan sustav

Sažetak

U radu se predlaže pristup dizajnu informacijskog sustava temeljenog na primarnom i sekundarnom iskustvu korisnika informacijskog sustava. Predložen pristup razvijen je za potrebe empirijskog istraživanja korištenja znanstvenih publikacija kreiranih na akademskim institucijama od strane javnih, privatnih i nevladinih organizacija, te za potrebe izgradnje informacijskog sustava koji će omogućiti njihovo korištenje. U radu je predstavljena istraživačka problematika empirijskog istraživanja te njihova teorijska osnova uključujući područja interesa, intervencije i instrumente istraživanja te njihove povratne veze. Predložene su i osnovne varijable dizajna informacijskog sustava, koje se temelje na ciljevima, ponašanju i obrascima te njihovim međusobnim odrazima. U predloženom informacijskom sustavu znanstvene publikacije su osnovni informacijski resursi, tj. objekti sa svojim primarnim i sekundarnim karakteristikama.

Objavljeno
2018-07-23
Rubrika
Članci