Male i srednje građevinske tvrtke u početku recesije

  • Dario Barbalić
  • Časlav Dunović
Ključne riječi: Srednje i male građevinske tvrtke, recesija, programi organizirane obnove, javna nabava, najniža cijena na natječajima

Sažetak

Predmet rada jest utvrditi predviđanja i ponašanje rukovodstva malih i srednjih građevinskih tvrtki u prvoj fazi recesije u građevinarstvu (2008–2009). Promatrane tvrtke su bile različite veličine (50–150 zaposlenih) i različitog prihoda. Sve ove tvrtke su imale sličan put nastanka u programima organizirane obnove financiranim od strane države, te su u tom trenutku bile angažirane na istom programu od istog Investitora (Ministarstvo regionalnog razvoja i vodnog gospodarstva). Teza članka je da su sve ove tvrtke započele ulaziti u probleme kada su putem javne nabave koja se bazira na najnižoj cijeni, počele ugovarati poslove ispod realnih cijena izvedbe radova. Tvrtke koje su pri tome ušle u programe vlastitih investicija gradnje stanova za tržište, brže su ušle u financijsku nelikvidnost. Od četiri promatrane tvrtke opstala je samo jedna i to ona koja nije bila involvirana u gradnju stanova za tržište.

Objavljeno
2018-07-23
Rubrika
Članci