Analiza stanja pojave prekomjernih vlažnih naprezanja u zoni Sljemena radijalno zakrivljenih (sedlastih) grednih lijepljenih lameliranih nosača

  • Marko Ključanin
  • Dean Čizmar
Ključne riječi: radijalno zakrivljeni nosači, vlačna naprezanja poprečno na vlakanca, poprečna ojačanja, numeričke analize

Sažetak

Svrha rada je analiza ojačanja zakrivljenih lijepljenih lameliranih nosača koji prilikom opterećenja od savijanja doživljavaju stanje naprezanja kod kojih su poprečna vlačna naprezanja posebno interesantna obzirom na ortotropno ponašanje drva. Prikazan je postupak proračuna uzdužnih i poprečnih naprezanja prema normi HRN EN1995 i prema ASTM normama. Nadalje, u radu se analizira postupak ojačanja sljemena s čeličnim šipkama prema ASTM normama. Rezultati dobiveni prema normama se uspoređuju s numeričkim analizama. Prema dobivenom se može zaključiti da norme dobro aproksimiraju vrijednosti naprezanja no prilikom ojačanja treba biti vrlo oprezan jer se samo pomoću numeričkih analiza može dobiti vrijednost preostalih naprezanja poprečnih na vlakanca nakon ojačanja. Na osnovu ovoga može se precizno izračunati nosivost nosača i provesti optimizacija (povećanje razmaka između nosača ili opterećenja).

Objavljeno
2018-07-23
Rubrika
Članci