Optimizacija procesa izrade digitalne grafičke pripreme za varijabilni digitalni tisak barkodova korištenjem skriptiranja

  • Sanja Brekalo
  • Klaudio Pap
Ključne riječi: varijabilni tisak, barkod, InDesign, skriptiranje, montaža

Sažetak

Varijabilna grafička priprema naziva se i tiskom na zahtjev i omogućuje personalizaciju grafičkih proizvoda. Postoje mnogi komercijalni programski alati koji omogućuju potrebne funkcije za pripremu proizvodnje varijabilnih digitalnih otisaka, ali mnogi su ili preskupi ili su ograničeni na specijalne vrste digitalnih strojeva. Za manje tvrtke koje se bave tiskom ili pakiranjem takav trošak može se izbjeći korištenjem skriptnih tehnologija i alata koje već posjeduju. Većina tvrtki koje se bave grafičkim uslugama posjeduju programe koji se svakodnevno koriste u prijelomu publikacija, koji odgovaraju na navedene potrebe. Takve aplikacije donose prednosti u smislu ubrzavanja procesa, automatizacije i smanjenja pogrešaka. Jedna od prednosti je upravo i skriptiranje. Izradom skripte koja izvršava izradu prijeloma u određenim slučajevima smanjujemo vrijeme rada, automatiziramo proces i smanjujemo pogreške u formatiranju dokumenta. Tako se korištenjem postojećih programskih alata može izraditi priprema i montaža dokumenata za tisak koji sadrže varijabilne podatke kao što je barkod vezan uz dokument koji se montira. Ovaj članak bavi se pripremom varijabilne grafičke pripreme i montaže korištenjem skriptnih tehnologija. Rad dokazuje da je moguće dodavanjem skriptnih modela u standardne programe grafičke pripreme optimalno rješavati zahtjevne zadatke koji su inače teški za ostvarivanje, te ostvarivati zadatke koji su u tim alatima mogući samo skriptiranjem.

Objavljeno
2018-07-20
Rubrika
Članci