Značaj nanotehnologije za gospodarstvo

  • Stjepan Car
Ključne riječi: nanoznanost, nanotehnologija, nanočestice, znanstvena istraživanja, gospodarstvo

Sažetak

Suvremeno tržišno gospodarstvo temelji se na primjeni znanstvenih spoznaja i tehnoloških dostignuća te inovacija i poslovnoj učinkovitosti. Stvarati inovacije znači stvarati prednosti pred konkurencijom i time osiguravati zapošljavanje i graditi budućnost društva. Upravo su nanoznanost i nanotehnologija znanstveno područje od kojeg se danas najviše očekuje, jer znanja i vještine iz tog područja mogu bitno doprinijeti stvaranju novih tehničkih rješenja i novih proizvoda. Glavni su pokretači razvitka nanotehnologije rast stanovništva i želja za kvalitetnijim životom, porast potrošnje energije i vode te potreba za većom sigurnošću. Danas, više no ikad prije, gospodarstvo ima potrebu za primjenom novih tehnoloških vještina. Očekuje se da će u idućih pet godina u svijetu biti otvoreno oko dva milijuna novih radnih mjesta za visokoobrazovano stanovništvo čija su znanja i vještine povezani s nanotehnologijom bilo u znanosti, obrazovanju ili proizvodnji, bilo u prodaji proizvoda baziranih na nanotehnologiji. U idućem razdoblju očekuje se da se i hrvatsko gospodarstvo, istraživačkorazvojne institucije i obrazovni sustav uključe u svjetske trendove daljnjega razvoja gospodarstva primjenom nanotehnologije.

Objavljeno
2018-07-20
Rubrika
Članci