Upravljanje brzinom vrtnje sinkronog motora s permanentnim magnetima

  • Marko Boršić
  • Toni Bjažić
Ključne riječi: sinkroni motor s permanentnim magnetima, SMPM, vektorsko upravljanje, širinskoimpulsna modulacija, Starter, Sinamics S120, regulator struje, regulator brzine vrtnje

Sažetak

U radu je dan matematički model sinkronog motora s permanentnim magnetima, koji je ekvivalentan modelu klasičnog istosmjernog motora s nezavisnom i konstantnom uzbudom. Prikazan je elektromotorni pogon te je dan pregled njegovih glavnih komponenti. Softverski paket primjeren za Sinamics S120 elektromotorni pogon je Starter V4.3. U pogledu optimizacije isključen je PT2 setpoint filtar struje, koji se pojavljuje u početnom modelu, te su shodno tome proračunati novi parametri regulatora struje (momenta) i brzine vrtnje. Postavljen je prefiltar brzine vrtnje te je podešen iznos vremenske konstante povratne veze brzine vrtnje. Primjenom optimiranih parametara postiže se brži odziv brzine vrtnje uz manje nadvišenje, dok je struja i dalje u granicama dozvoljenih vrijednosti. Isto tako, kompenzacija poremećaja (momenta tereta) bi trebala biti bolja po iznosu i vremenski brža.

Objavljeno
2018-07-20
Rubrika
Članci