Kako neiskusnim korisnicima predočiti sadržaj mobilnih uređaja: zadatak za dizajnere

  • Anastasios Politis
  • Chrysoula Gatsou
  • Dimitrios Zevgolis
Ključne riječi: načela dizajna, dizajn sučelja, mobilna interakcija, neiskusan korisnik

Sažetak

Svrha ovog istraživanja odnosi se na ispitivanje scenarija koji uključuje vizualizaciju sadržaja mobilnih uređaja – platformi i aplikacija. Scenarij slijedi određene principe dizajna koji služe za interakciju s neiskusnim korisnicima u sklopu sučelja mobilnih uređaja.Vizualni dizajn artefakta očito utječe na način na koji se korisnik njime koristi. Gestalt zakoni i načela čine mogući okvir za prikupljanje korisnih smjernica za dizajn. U skladu s tim načelima je, na temelju terenskih istraživanja, razvijen i prototip. Rezultati korisničke evaluacije predložene vizualizacije sadržaja objašnjeni su u ovom radu. Ključne riječi: na hrvatskom jeziku.

Objavljeno
2018-07-20
Rubrika
Članci