Novi mjerni instrument u sustavu upravljanja kvalitetom Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

  • Predrag Valožić
Ključne riječi: Kvaliteta, visoko obrazovanje, Sustav osiguranja i upravljanja kvalitetom, SOUK, PDCA

Sažetak

Prijedlog i pojašnjenje primjene mjernog instrumenta za objektivnu ocjenu postignuća u unaprjeđenju sustava kvalitete bilo koje razine od TVZ, preko odjela i zavoda do pojedinog nastavnog predmeta ili projekta. U proces kojemu se dokumentirano želi odrediti faza razvoja postavljaju se "mjerne točke" te se po postupku mjerenja temeljenom na PDCA (W. E. Deming) ciklusu određuje faza razvoja. Definiranjem i implementacijom mjernog instrumenta kao jednog od HRN ISO 9001:2008 postupaka ili dodatka postupku unutarnje prosudbe sustava kvalitete, olakšat će se ocjenjivanje postignuća na internim auditima, ujednačili kriteriji različitih timova tijekom jednog audita te među njima kao i argumentirano obrazlaganje ocjena u izvješćima. Operacionalizacija opisane metodologije (mjernog instrumenta) u kontekstu integriranog QTVZ provest će se izradom ISO postupka s konkretiziranim zadaćama, rokovima i nositeljima za ostale cikličke procese na TVZ-u. Izrada tog, "mjernog" ISO postupka može biti sastavni dio dalje implementacije ISO 9001:2008 Sustava upravljanja kvalitetom nakon certifikata dobivenog u svibnju 2014.g.

Objavljeno
2018-07-20
Rubrika
Članci