Provedbeni mehanizmi u obnovi zgrada i saniranja posljedica poplave na području Vukovarsko-Srijemske županije

  • Borka Bobovec
  • Ružica Mandić
Ključne riječi: dokumentacija, obnova, poplava, program, stambena zgrada

Sažetak

Programom obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – obnova zgrada koji je donesen u srpnju 2014. godine utvrđene su mjere i način provedbe mjera sanacije i obnove zgrada. Propisan je jednostavan postupak i dokumentacija koju je potrebno prikupiti za donošenje Odluke o obnovi. Pribavljanje najvećeg dijela dokumentacije stavljeno je u obvezu institucijama, dok korisnik obnove nema nikakvih zaduženja već samim potpisom Izjave daje suglasnost na način obnove kuće. Također je propisan tijek, hodogram i popis aktivnosti nadležnih službi sa ciljem što manjeg praznog hoda i što kvalitetnijeg ispunjenja rokova propisanih Programom.

Objavljeno
2018-07-20
Rubrika
Članci