Suvremene bespilotne ronilice (podvodna vozila)

  • Dario Matika
  • Ivan Liović
Ključne riječi: ronilica, podvodno vozilo, daljinski upravljana ronilica, autonomna ronilica

Sažetak

U članak se daje pregled suvremenih bespilotnih ronilica (podvodnih vozila) koje se koriste u komercijalne svrhe za potrebe pretraživanja, inspekcije i nadzora kao i podvodne radove u podmorju, morskom dnu, na podvodnim objktima i infrastrukturi, branama, cjevovodima, platformama i sl. građevinama gospodarske namjene, ali istraživanja morske flore i faune, ekoloških zagađenja i onečišćenja, kao i migracije riba i drugih podvodnih životinja.Prezentiraju se konkretni primjeri dviju temeljnih kategorije ronilica i to: daljinski upravljivih ronilica i autonomnih ronilica, te navodi se njihov povjesni razvoj i sadašnje stanje, kao i njihove mogućnosti u neposrednoj operativnoj primjeni. U završnom djelu članka prezentiraju se konkreni rezultati istraživanja na primjeru mapiranja sumnjivih objekata na morskom dnu, njihove detekcije i identifikacije, mapiranja stanja na morskom dnu, kao i određivanja fizičkih i bioloških karaktaeristika akvatorija primjenom odgovarajućih specijaliziranih senzora. U teorijskom smislu članak predstavlja doprinosi istraživanju i daljnjem razvoju podvodne mobilne robotike.

Objavljeno
2018-07-19
Rubrika
Članci