Analiza učinka Hrvatskih i svjetskih znanstvenih institucija u virtualnoj promociji novog znanja

  • Mile Čolić
  • Ivan Dunđer
Ključne riječi: novo znanje, znanstvene institucije, virtualna promocija novog znanja, internetski portali, informacijske znanosti

Sažetak

Gospodarski razvoj svakog društva ovisan je oupravljanju novim znanjem, tj. o upravljanju idejama, inovacijama i izumima, a pretpostavka uspješnog ekonomskog razvoja temelji se na efikasnom upravljanju novim znanjem. Znanstvene institucije diljem svijeta trebaju biti značajan izvor novog znanja te dati doprinos u kreiranju i promociji novih proizvoda, čija bi komercijalizacija omogućila gospodarski rast i razvoj. Takva promocija sve više postaje virtualna, i to zahvaljujući novim informacijskim tehnologijama. Na temelju istraživanja koja su izvršena sadržajnom analizom na dva istovrsna prezentacijska portala novog znanja, hrvatskom i kanadskom, uočeno je da hrvatske znanstvene institucije virtualno ne promoviraju novo znanje, dok su znanstvene institucije razvijenih zemalja iznimno učinkovite u virtualnoj promociji. Ovim znanstvenim radom uspostavljena je i korelacija između virtualne promocije novog znanja te stupnja gospodarske razvijenosti.

Objavljeno
2018-07-19
Rubrika
Članci