Pokreti i animacija u solidworksu

  • Andrija Bernik
  • Zvonimir Sabati
  • Mihael Ladić
Ključne riječi: 3D, Animacija, Cjelina, Proizvod, Simulacija

Sažetak

Za prodaju proizvoda, uz kvalitetu koja je ključna za uspjeh, vrlo je bitno i njegovo predstavljanje kako bi se privukao kupac. U radu je objašnjen način stvaranja 3D videoanimacije u programu Solidworks za predstavljanje konkretnog proizvoda. Animacija prikazuje stvaran proizvod, njegovu unutrašnjost i pomične dijelove. Za svaki pojedini dio video animacije koristi se najprikladnija vrsta animiranja. Za animiranje kamere koja prikazuje proizvod, koristi se slobodni način animiranja, a za prikaz fizikalnih pojava koriste se računalne simulacije pokreta. Za svaki dio animacije napravljen je jedan isječak, a pomoću programa Adobe After Effects napravljena je konačna cjelina sa svim potrebnim efektima kako bi se prikazao rad proizvoda.

Objavljeno
2018-07-19
Rubrika
Članci