Inženjersko modeliranje uzemljivača kružnom metalnom pločom

  • Zdenko Balaž
Ključne riječi: elektromagnetski, model, inženjersko, modeliranje, uzemljivačka metalna ploča, konduktivna sprega

Sažetak

U radu je prezentiran dio problematike u pripremljenoj Doktorskoj disertaciji autora pod naslovom: “Elektromagnetski model za izračun raspodjele struje zemljospoja”. Odabir elektromagnetskog modela za razliku od svi dosada razvijenih analitičkih i numeričkih modela poznatih autoru, je potreba da se u račun uvede cjelovita elektromagnetska sprega između svih sastavnica, koja podrazumijeva induktivnu, kapacitivnu i konduktivnu spregu. Razvijeni elektromagnetski model utemeljen je na hibridnom elektromagnetskom modelu, (kombinacija elektromagnetskog modela i modela prijenosnih vodova), zasnovanom na primjeni tehnike konačnih elemenata i numeričkom modelu koji je zasnovan na metodi potencijala čvorova. U elektroenergetskim sustavima, potrebno je uzeti u račun mnoštvo utjecajnih čimbenika kao što su: uzemljivači razmatrane transformatorske stanice, susjednih transformatorskih stanica, s transformatorima, metalni stupovi i njihovi uzemljivači s pripadnim elektroenergetskim vodovima i zaštitnim užadima, kabelski vodova s njihovim ekranima i golim vodičima položenim iznad njih i svi ostali vodljivi dijelovi. Inženjersko modeliranje za navedene svrhe koristi mnoštvo matematičkih alata, metoda i baza znanja koja ukazuju na univerzalnost primjene. U ovom odabranom dijelu prikazano je modeliranje uzemljivača metalnom pločom.

Objavljeno
2018-07-19
Rubrika
Članci