Izrada kabinetske varijante primarnog i sekundarnog motrilačkog radara

  • Mirko Jukl
Ključne riječi: kabinetska varijanta motrilačkog radara, PSR, SSR, laboratorijske vježbe

Sažetak

U ovom članku (radu) dan je kratki opis integriranog motrilačkog radarskog sustava, koji se sastoji od primarnog (PSR - Primary Surveillance Radar), oznake LP 23 M2 i sekundarnog motrilačkog monoimpulsnog radara (SSR - Secondary Surveillance Radar), oznake RSM 970, a koji je do kraja 2012. godine bio u operativnoj uporabi u HKZP (Hrvatska kontrola zračne plovidbe). Od navedenog radarskog sustava na TVZ-u (Tehničko veleučilište u Zagrebu) u 2013. godini izrađena je kabinetska varijanta motrilačkog radara za potrebe održavanja laboratorijskih vježbi iz predmeta Radarski sklopovi i Radarski sustavi te za dodatno obrazovanje svih onih koji rade ili žele raditi na uporabi ili na održavanju radarskih sustava koji se koriste u OS RH, MUP-u, HKZP-u, DHMZ-u (Državnom hidrometeorološkom zavodu) i trgovačkoj mornarici. Radarski kabinet je prilagođen za provedbu nastavnog procesa i omogućuje proširivanje mogućnosti nadogradnjom novih podsustava.

Objavljeno
2018-07-19
Rubrika
Članci