Vizualni i infracrveni spektar za bojila digitalnog tiska

  • Aleksandra Bernašek
  • Jana Žiljak Vujić
  • Vesna Uglješić
Ključne riječi: infraredesign, spektrofotometrijska mjerenja

Sažetak

INFRAREDESIGN tehnologija koristi bojila na dva načina: kao spot bojila te kao procesni sastav koji je nastao s CMYKIR separacijom. Objavljeni radovi koristili su spektroskopiju u istraživanju bojila samo u vizualnom spektru. Z vrijednost bila je zadana i mjerena ZRGB kamerama. Numerički prikaz apsorpcije svjetla u rasponu od 700 do 900 nm nije se mogao utvrditi. S novim uređajem, Projectina Docucenter 4500, koji je postavljen na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, istraživanja su znatno napredovala. Prvi rezultati su spektar pojedinačnih procesnih bojila žute, magente i cijana. Eksperimentalno je utvrđeno djelovanje karbon crnog bojila na procesna bojila kao numerička osnova za daljnja istraživanja dvostrukih informacija u vizualnom i infracrvenom spektru. Dati su vrhovi apsorpcije svjetla pojedinačnih procesnih bojila čime se smanjuje broj iteracija u traženju izjednačavanja spektra „vizualnih“ bojila s bojilima koja će se izdvojiti tek u Z točki bliskog infracrvenog spektra. Premda je Projectina forenzički instrument, u ovom radu Projectina se koristi za sređivanje znanja u manipulaciji miješanja bojila na području dizajniranja dvostrukih informacija. Istovremeno se istražuje kontinuirana apsorpcija svjetla te stanja dvostruke slike preko skeniranja u desetak barijera. Potpuno nov pristup izučavanja bojila preko spektralnih krivulja apsorpcije i refleksije svjetla ima cilj postavljanja sistematizacije u miješanju bojila prema teoriji INFRAREDESIGN.

Objavljeno
2018-07-19
Rubrika
Članci