Pronalaženje skrivene informacije u infracrvenom spektru na slikama u samostanu kamelićana u remetama i u privatnoj zbirci u Zagrebu

  • Dijana Nazor
Ključne riječi: vizualni i infracrveni spektar (NIR), slike u infracrvenom području, preslikani sloj, ZRGB kamera

Sažetak

U ovom su radu izdvojene dvije slike u vizualnom i bliskom infracrvenom području od 1426 fotografiranih u sedam muzeja, tri zbirke, deset povremenih izložbi i pet privatnih zbirki u Zagrebu. Na slikama koje se prikazuju otkrivena je u cijelosti preslikana slika i preslikani sloj, što je tema ovog rada. Umjetničke slike imaju dva odvojena stanja slike u različitim spektralnim područjima. U članku će biti prikazane razlike između tih dviju slika prilikom snimanja u dva spektralna područja RGB kamerama. Pri istraživanju je korištena ZRGB kamera koja snima u vizualnom i u bliskom infracrvenom (NIR) spektru na Z vrijednosti [1]. Cilj istraživanja bio je utvrditi stanje slike u bliskom IR području kako bi se uočili preslikani podaci u sloju ispod vidljive slike koji su nevidljivi golim okom. Prijedlog je da konzervatorsko-restauratorski postupci respektiraju dva stanja slike i da se slike fotografiraju u bliskom IR-u i nakon radova. Rezultati provedenih istraživanja dio su doktorske disertacije na temu Slike u infracrvenom području –odlaganje vidljivog.

Objavljeno
2018-07-19
Rubrika
Članci