Dinamičke skalabilne virtualne privatne mreže

  • Ivan Filipaj
  • Danijela Pongrac
  • Dubravko Žigman
Ključne riječi: vpn, virtualne privatne mreže, dinamičke, dmvpn, ipsec

Sažetak

Virtualne privatne mreže (Virtual Private Network -VPN) danas su tehnologija koja se svakodnevno susreće unutar privatne i poslovne okoline. VPN se koristi u razmjeni podataka i komunikaciji između dvije ili više točaka koje imaju potrebu za pristup privatnim podacima. Tijekom takve komunikacije dolazi i potreba za zaštitom. Pod zaštitom se ne smatra samo zabrana pristupa neautoriziranim korisnicima nego i potvrda da preneseni podaci nisu mijenjani ili poslani sa neovlaštenog izvora. Svakodnevnim razvojem Interneta nemoguće je zamisliti poslovanje bez konstantnog pristupa Internetu, a sa tom mogućnošću razvilo se i poslovanje udaljenih lokacija koje ima potrebu funkcionirati kao jedna cjelina kako bi pristup svim potrebnim resursima bio nadohvat ruke i omogućen u svakom trenutku. Među raznim izvedbama i tehnologijama za realizaciju VPN mreže ovaj rad prikazuje prednosti korištenja DMVPN (Dynamic Multipoint Virtual Private Network) protokola.

Objavljeno
2018-07-18
Rubrika
Članci