Sustav za upravljanje i nadzor računalne mreže - zenoss

  • Gordan Davidović
  • Ivan Petričušić
  • Dubravko Žigman
Ključne riječi: zenoss, nadzor, SNMP, računalna mreža, podatkovni centar

Sažetak

Rad se bavi problematikom nadzora računalnih mreža na primjeru mreže podatkovnog centra. Nadzor mreže podatkovnog centra izvršen je pomoću Zenoss sustava za nadzor i upravljanje koji SNMP protokolom (eng. Simple Network Management Protocol) komunicira sa ostatkom mrežne infrastrukture. Kako bi se bolje razumio koncept i topologija upravljanja mrežom, prikazana je komunikacija SNMP agenata sa upravljačkom stanicom, te poruke koje oni razmjenjuju. U radu je pokazana i usporedba komercijalnih i besplatnih alata za nadzor, te su iznesene prednosti i mane istih. Ovi sustavi mjere različite performanse mreže i tako otkrivaju moguća „uska grla“ u mreži. Kao što je od kritične važnosti da se prati mreža, od iste takve važnosti je da se dobro odluči što pratiti na mreži. Iz tog razloga je osigurano da topologija korištene mreže bude u skladu s najnovijim tehnologijama.

Objavljeno
2018-07-18
Rubrika
Članci