LABORATORIJSKI MODEL POKRETNE TRAKE ZA SORTIRANJE PROIZVODA

  • Davor Gadže
  • Krešimir Krklec
  • Ivan Šulekić
  • Srđan Jelčić
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2022-10-4-02
Ključne riječi: Pokretna traka, sortiranje, automatsko upravljanje

Sažetak

Ovaj rad opisuje mogućnosti i važnost automatskog
sortiranja objekata. Za prepoznavanje boje objekta
koristi se RGB senzor, a za razvrstavanje objekata
koje se vrši preciznim pomicanjem pokretne trake
koristi se servo motor. Istosmjerni motor upravljan
tranzistorskim pretvaračem pokreće transportnu
traku čija se brzina mjeri inkrementalnim
enkoderom. Mikrokontroler Arduino Uno upravlja
brzinom istosmjernog motora, a samim time i
položajem objekta na pokretnoj traci.

Objavljeno
2023-02-01
Rubrika
Članci