PROJEKTIRANJE PROCESA U NAKLADNIČKOM UVEZU KNJIGA - ANALIZA RADNOG PROCESA

  • Suzana Pasanec Preprotić
  • Dijana Stančin
  • Gorana Petković
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2022-10-4-01
Ključne riječi: knjigoveška djelatnost, tehnologija, strojni način uveza, linijski način uveza

Sažetak

U radu je predstavljena analiza tehničkotehnoloških
parametara knjigoveških proizvoda,
sistematizacija parametra unutar različitih
cjelina načina uvezivanja (strojni, linijski)
provedena je za sve knjigoveške proizvode,
nakon čega je slijedila njihova usporedba. Ovim
pristupom ostvaren je detaljan uvid u sastavne
elemente proizvoda, prosuđivanje tehnoloških
sustava i analiza tehnologije korištene u
knjigoveštvu. Na temelju provedenog istraživanja
utvrđene su određene sličnosti i razlike unutar
pojedinih tehnoloških sustava proizvodnje
knjiga. Učestalosti ponavljanja karakteristika
i tehnologija uveza pokazani su u rezultatima
istraživanja. Rad iznosi činjenice koje tehnološke
sustave i tehnologije ekonomično koristiti na
hrvatskom tržištu. Prezentirani proizvodi u ovom
radu, koji ulaze u knjigoveške tehnološke sustave
prikupljeni su i predloženi unutar jednogodišnjeg
poslovnog plana koji je karakterističan za
mikro i mala poduzeća RH. Smjernice za razvoj
tehnološke infrastrukture i bolje razumijevanje
složenih tehnoloških sustava uvezivanja
predstavljene su također u radu.

Objavljeno
2023-02-01
Rubrika
Članci