ANALIZA UTJECAJA SJENE NA FOTONAPONSKI MODUL

  • Tonko Pale Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Zvonimir Meštrović Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Ivor Marković Tehničko veleučilište u Zagrebu
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2022-10-3-08
Ključne riječi: Sunčeva energija, fotonapon, fotonaponski modul, utjecaj zasjenjenja, premosne diode, simulacijski model

Sažetak

U ovom je radu napravljena analiza utjecaja
sjene na fotonaponski modul. Poseban naglasak
pri tome je stavljen na negativne posljedice
zasjenjenja na fotonaponski modul te na
ublažavanje istih pomoću premosnih dioda. Za
potrebe analize razvijen je model fotonaponskog
modula u programskom paketu Matlab – Simulink
te su rezultati modela validirani mjerenjima na
laboratorijskom postavu. Kako bi se prikazali
navedeni utjecaji, snimane su I – V i P – V
karakteristike za različite scenarije zasjenjena, sa
spojenim i odspojenim premosnim diodama.

Objavljeno
2022-11-06
Rubrika
Članci