DIDAKTIČKO UČILO ZA KALIBRACIJU SENZORA MASE POMOĆU RAČUNALA

  • Goran Benkek Veleučilište u Bjelovaru
  • Zoran Vrhovski Veleučilište u Bjelovaru
  • Krunoslav Husak Veleučilište u Bjelovaru
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2022-10-3-07
Ključne riječi: didaktičko učilo, kalibracija senzora, senzor mase

Sažetak

U ovom radu opisan je razvoj, izrada i validacija
didaktičkog učila za kalibraciju senzora mase
pomoću računala. Didaktičko učilo sastoji se od
elektroničkog sklopa za prikupljanje, obradu i
slanje podataka zasnovanog na mikroupravljaču
ATtiny2313, senzora mase te kućišta. Senzor
mase spojen je na pojačalo signala i analogno
digitalni pretvornik HX711. Digitalni signal se
s pretvornika HX711 šalje na mikroupravljač
ATtiny2313 koji obrađuje signal te ga USB
komunikacijom šalje na računalo. Za potrebe
provedbe postupka kalibracije senzora mase
izrađena je aplikacija za računalo u programskom
jeziku C# i .Net programskom okviru. S ciljem
validacije didaktičkog učila provedena je
kalibracija senzora mase pomoću etalona poznatih
masa te je prikazano mjerenje proizvoljne mase.

Objavljeno
2022-11-06
Rubrika
Članci