KAZALIŠNA FOTOGRAFIJA - TEHNIČKI, AUTORSKI UMJETNIČKI PRISTUPI

  • Mara Bratoš Kušelj
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2022-10-3-04
Ključne riječi: kazališna fotografija, ISO, brzina zatvarača, blenda, svijetlo

Sažetak

U ovom će radu biti opisani rad fotografa
u kazališnom okruženju, potrebne vještine,
korištenje tehnike, primjenjivanje umjetničkih
znanja i principa. Objasnit će se primjena istih
ovisno o okruženju i tipu kazališne predstave
koja se dokumentira te daljnji proces distribucije
i način korištenja stvorenih fotografija. Prikazan
je i detaljan uvid u struku kazališnog fotografa,
stvaranja i rada unutar dinamičnog okruženja
kazališta te korištenja pojedinih vještina koje
nisu usko vezane za fotografiju, ali su ključne za
stvaranje kvalitetnih autorskih djela.

Objavljeno
2022-11-02
Rubrika
Članci