UTJECAJ GEOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA POPREČNOG PRESJEKA NA ČVRSTOĆU KONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA

  • Branimir Markulin Grgić Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Vladimir Markulin Grgić Novamina d. o. o.
  • Antonio Antunović Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Miroslav Radaković Tehničko veleučilište u Zagrebu
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2022-10-2-08
Ključne riječi: čvrstoća, geometrijske karakteristike presjeka, savijanje, uvijanje, moment otpora

Sažetak

Pravilan izbor oblika, dimenzija i orijentacije
poprečnog presjeka konstrukcijskog elementa
od velikog je značenja za zadovoljenje kriterija
čvrstoće uz minimalan utrošak materijala. Utjecaj
poprečnog presjeka na naprezanja kod osnovnih
vrsta opterećenja značajan je što ovaj rad i
pokazuje. Svojstva materijala ne utječu na raspored
i veličinu naprezanja. Izbor neodgovarajućeg
poprečnog presjeka može se nadoknaditi samo
većim dimenzijama tj. većom potrošnjom
materijala. U svim usporedbama poprečni presjeci
su istih površina te se pokazuje kako se s istim
utroškom materijala mogu postići drastično
različiti rezultati u pogledu čvrstoće, ali i krutosti
koja nije predmetom razmatranja u ovom radu. U
slučaju aksijalnog vlačnog opterećenja i smicanja
bitna je samo površina A poprečnog presjeka,
u slučaju savijanja bitni su oblik, dimenzije
i orijentacija popr. presjeka što je izraženo
aksijalnim momentom otpora W, a u slučaju
uvijanja bitni su oblik i dimenzije što je izraženo
polarnim momentom otpora Wp. U slučaju
uvijanja ograničili smo se samo na kružne presjeke.
Česti su primjeri iz prakse u kojima je zbog
neodgovarajućeg izbora poprečnog presjeka profila
za zadovoljenje uvjeta čvrstoće bio potreban znatno
veći utrošak materijala. U razmatranim presjecima
zamišljamo da nema koncentratora naprezanja tj.
geometrijskih i materijalnih diskontinuiteta koji
uzrokuju lokalni porast naprezanja.

Objavljeno
2022-10-06
Rubrika
Članci