DIZAJN I 3D MODEL NOVOG SUSTAVA VERTIKALNE FARME

  • Mia Puhalović Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Alan Divjak Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Sara Slamić Tarade Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Jana Žiljak Gršić Tehničko veleučilište u Zagrebu
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2022-10-2-06
Ključne riječi: Dizajn, vertikalna farma, 3D modeliranje

Sažetak

U radu je prikazan dizajn vertikalne farme
u obliku 3D modela. Cilj je predstaviti
modernizirani način uzgajanja poljoprivrednih
dobara koji će u budućnosti unaprijediti, te
zamijeniti oblike uzgoja koji se koriste danas.
Vertikalne farme se smatraju potencijalnom
budućnosti poljoprivrede jer u odnosu na
konvencionalne načine poljoprivrednih uzgoja
imaju veći urod na manjoj jedinici površine.
Smještaj vertikalnih farmi u neposrednoj blizini
urbanih središta osigurava rast raznolikih vrsta
usjeva neovisno o klimi i lokaciji. Osim uzgoja
poljoprivrednih dobara za prehranu, vertikalne
farme osiguravaju lijepu estetiku u urbanim
središtima. Vertikalne farme omogućuju povećanu
proizvodnje hrane i proširenje poljoprivrednih
sustava. Navedeni način uzgoja uvelike pomaže u
smanjenju rastućih globalnih potreba za hranom
na ekološki odgovoran i održiv način. [1] U
idućim desetljećima, u kojima će prenaseljenost i
ozbiljne globalne promjene utjecati na dosadašnji
način života, vertikalne farme postat će nužno
rješenje u globalnoj proizvodnji hrane. [2] Za
izradu 3D modela vertikalne farme korišten je
računalni program za 3D modeliranje, Maxon
Cinema 4D R23.

Objavljeno
2022-10-06
Rubrika
Članci