KONCEPT HIBRIDNE ROBOTSKE KOSILICE

  • Martin De Bona Veleučilište u Karlovcu
  • Denis Kotarski Veleučilište u Karlovcu
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2022-10-2-03
Ključne riječi: hibridna robotska kosilica, diferencijalna konfiguracija pogona, projektiranje sustava, CATIA

Sažetak

U ovom radu prikazan je koncept hibridne
robotske kosilice. Razmotrene su komponente
sustava pri čemu je naglasak stavljen na
kompatibilnost, a cilj je pravilno odabrati
komponente u svrhu postizanja funkcionalnosti
prototipa kosilice. Analizom troškova, utvrđeno
je da je moguće izvesti prototip koji je jeftiniji
od komercijalnih robotskih kosilica za primjenu
košnje većih površina. Prikazan je princip rada
robota s diferencijalnom konfiguracijom pogona
i osnovni parametri modela. Temeljem odabranih
komponenti i konfiguracije pogona, provedeno
je projektiranje sustava i konstruiranje dijelova
sustava. Za odabrane komponente konstruirani
su ključni mehanizmi za prijenos energije koji
se sastoje od remenskog prijenosa za prijenos
energije na reduktor s nožem te istovremeno
pokretanje generatora sustava, te lančanog
prijenosa diferencijalne konfiguracije. U fazi
prototipiranja kosilice, konstruirani dijelovi
omogućuju izradu i sastavljanje prototipa.

Objavljeno
2022-10-06
Rubrika
Članci