Važnost geotehničkih istražnih radova i izbora parametara, uloga nadzornog inženjera pri pojavi klizišta

  • Željko Lebo
Ključne riječi: građenje na kosini, klizište, geotehnički istražni radovi, nadzorni inženjer

Sažetak

Građenje na kosinama uvijek donosi opasnost od nestabilnosti. Klizišta se javljaju najčešće nakon perioda jakih kiša ili topljenja snijega, ali i tijekom građenja koje se u pravilu događa tako brzo da se uglavnom biraju manji faktori sigurnosti. Da bi se izbjeglo klizanje, ili da se minimizira vjerojatnost klizanja, pažljivi geotehnički istražni radovi u suradnji s geolozima su ključni. Međutim, zbog nepoznate i duge povijesti i krajnje varijabilnosti tla, izbor geotehničkog modela i odgovarajućih parametara je vrlo delikatni zadatak – posebno u sukobu s insistiranjem na minimiziranju troškova. Projektanti – pod pritiskom investitora da smanje sve troškove – ozbiljno su izazvani da biraju parametre tla optimistično što može voditi do bitno većih konačnih troškova. Prikazuje se slučaj zaštite građevne jame zgrade tlocrta 5860m2 koju je trebalo usjeći u padinu za 6,7 do 23,5 m dubine. Tijekom građenja, iznenadno aktiviranje klizišta uzrokovalo je podizanje dna građevne jame, pucanje naglavne grede zaštitne konstrukcije, te štete na okolnim kućama. U takvoj situaciji nadzorni inženjer je odmah poduzeo mjere sanacije uz hitno zatrpavanje građevne jame i zaustavljanje svih ostalih radova na gradilištu. Predložio je dodatne geotehničke istražne radove, te zatražio velorizaciju postojećih projektnih rješenja i analizu stabilnosti s novim rezultatima istraživanja uz novo rješenje potporne konstrukcije.

Objavljeno
2018-07-18
Rubrika
Članci