FITOKIBORZI ĆE POMOĆI LJUDIMA U BUDUĆNOSTI

  • Gojko Nikolić Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2022-10-1-06
Ključne riječi: treehouse, zelene zgrade, Elowan, biljka kiborg, fitokiborg, Flora Robotica

Sažetak

Jedan od novijih trendova u svijetu je
projektiranje i izgradnja zgrada treehouse, koje su
bogato oplemenjene zelenilom od bilja, grmova
do stabala. Prednosti su mnogostruke. Biljke na
tim zgradama osiguravaju bolje klimatske uvjete.
Smanjuju potrošnju energije zimi za grijanje i ljeti
za hlađenje. Osiguravaju bolju kvalitetu zraka.
Pozitivno utječu na psihičko zdravlje stanara. O
biljkama treba voditi brigu. Treba ih zalijevati,
prihranjivati, usmjeravati njihov rast, obrezivati
i čistiti od otpalog lišća i životinja koje se
nastanjuju na biljkama. Pokrenut je projekt Flora
Robotica s ciljem automatiziranog održavanja
biljaka. Namjera je istraživanje i stvaranje
simbiota robota i biljke, koji bi preuzeo tu ulogu.
Izradom biljke kiborga odnosno fitokiborga mogla
bi se ostvariti i „komunikacija“ s biljkama te
stvoriti brojne mogućnosti utjecaja na kontrolirani
razvoj biljaka.

Objavljeno
2022-04-08
Rubrika
Članci