OSNOVNI PRINCIPI GENETSKIH ALGORITAMA

  • Vedran Mihelj Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Aleksandar Stojanović Tehničko veleučilište u Zagrebu
Ključne riječi: genetski operatori, evolucijsko računarstvo, optimizacija

Sažetak

Genetski algoritam heuristična je metoda
pretraživanja inspirirana biološkim procesima
evolucije. Ta se metoda pokazala efikasnom
za mnoge vrste problema za čije je rješavanje
potrebno pretražiti veliki prostor mogućih rješenja
i za koje su egzaktne tehnike pretraživanja, kao
što je dinamičko programiranje, nedovoljno
efikasne. U ovom radu opisani su osnovni principi
rada genetskih algoritama kao što je selekcija,
križanje, mutacija i funkcija dobrote zajedno s
nekim područjima njihove primjene kao što su
optimizacija, genetsko programiranje i gramatičko
i semantičko zaključivanje. Iako je sam princip
rada genetskih algoritama jednostavan, neki
od problema koji ih ograničavaju u primjeni i
pronalaženju optimalnog ili prihvatljivog rješenja
su kompleksna i/ili neefikasna funkcija dobrote i
postizanje lokalnog optimuma što ih sprečava u
konvergiranju prema globalnom optimumu.

Objavljeno
2022-03-04
Rubrika
Članci