PROMETHEE METODA ZA VIŠEKRITERIJSKE ANALIZE PRI ODLUČIVANJU

  • Zdenko Balaž Tehničko veleučilište u Zagrebu
Ključne riječi: Promethee metoda, višekriterijska, grafička, analiza, odlučivanje

Sažetak

Studenti Elektrotehničkog odjela Tehničkog
veleučilišta u Zagrebu su kroz svoje diplomske
radove i kolaborativne seminare, na kolegiju
Inteligentni sustavi imali zadatak savladati
uporabu Promethee metode bez prethodnih
teorijskih znanja. Rješavanjem svojih zadataka
rangiranjem iz skupa ponuđenih višekriterijskih
alternativa zaključivali su na temelju parametara
koji nisu potpuno jednoznačni i na taj način
sudjelovali u istraživanju uvođenja novog
nastavnog sadržaja. Uspješnost riješenih
zadataka je ocjenjivana na temelju: 1) brzine
pronalaska i preuzimanja potrebnih platformi i
alata te funkcionalnosti i intuitivnosti sučelja,
2) zadovoljstva primjene programske podrške
i dobivene vizualizacije višekriterijske analize,
3) razine konstruktivnosti provedene debate
nakon prezentacije, 4) dojma primjenjivosti
naučenog u budućem radu i životu i 5) procjene
inventivnosti i učinkovitosti metode vođenog
učenja. U provedenom istraživanju je sudjelovalo
87 studenata angažiranih u 8 seminarskih timova i
4 diplomanta. Budući se nastavni sadržaj kolegija
ažurira za svaku novu akademsku godinu, s
obzirom na dobivene rezultate provedenog
istraživanja, Promethee metoda je već uključena
za nastupajuću.

Objavljeno
2022-03-04
Rubrika
Članci