RAZVOJ REGISTRA ZA ŽIVOTINJE U SKLONIŠTU

  • Sunčica Perković Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Željko Kovačević Tehničko veleučilište u Zagrebu
Ključne riječi: baza podataka, životinje, sklonište, udomljavanje, zaštita

Sažetak

Problem napuštenih i izgubljenih kućnih
ljubimaca prisutan je svugdje u svijetu. Za
njihovo privremeno zbrinjavanje koriste se
skloništa za životinje s ciljem zaštite te što bržeg
pronalaska vlasnika i eventualnih udomitelja.
Unatoč postojanju takvih skloništa vrijeme
potrebno za udomljavanje životinja i dalje je
dugo. Tome je najčešće uzrok spor i nedovoljno
učinkovit protok podataka između skloništa,
vlasnika i potencijalnih udomitelja. Da bismo
djelomično riješili taj problem odlučili smo se
na izradu informacijskog sustava s aplikacijom,
bazom podataka i javno dostupnim web servisom
za razmjenu podataka. Na taj način smo na jednoj
(centraliziranoj) lokaciji objedinili sve relevantne
podatke, te omogućili njihovo dijeljenje svima.
Vjerujemo da će se tako problem sporog i
neučinkovitog protoka podataka u velikoj mjeri
riješiti, te da ćemo kao rezultat imati lakše i brže
udomljavanje životinja kao i pronalazak vlasnika
u slučaju izgubljenih životinja.

Objavljeno
2022-03-01
Rubrika
Članci