DINAMIČNO OBLIKOVANJE E-UDŽBENIKA S NAGLASKOM NA INTERAKTIVNOST

  • Darija Ćutić Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Maja Turčić Tehničko veleučilište u Zagrebu
Ključne riječi: E-udžbenik, e-knjige, interaktivnost, dinamičko oblikovanje

Sažetak

E-udžbenici sve više zamjenjuju standardne
udžbenike u edukaciji. Kod digitalizacije
udžbenika nije dovoljno skenirati materijal,
potrebno je prilagoditi e-udžbenik potrebama
čitatelja tj. korisnika s naglaskom na
interaktivnost. Načini učenja su se promijenili što
je dodatno naglašeno na Tehničkom veleučilištu
u Zagrebu gdje studenti već očekuju sav materijal
za učenje u digitalnom obliku. S obzirom na
navedeno raste potreba za unaprjeđenjem
e-udžbenika, jer i sami korisnici zahtijevaju
interaktivnost na koju su navikli i kod ostalih
digitalnih proizvoda, igara, društvenih mreža
itd. Dinamičnim oblikovanjem e-udžbenika
pospješuje se razumijevanje gradiva, a samom
interaktivnošću raste zainteresiranost za
edukativni materijal i pruža se mogućnost
vježbanja gradiva. U ovom radu izrađena je
anketa kojom je ispitan postotak zainteresiranosti
studenata za dinamično oblikovane e-udžbenike te
za interaktivno učenje gradiva.

Objavljeno
2022-03-01
Rubrika
Članci