Zadaće i obveze nadzornog inženjera tijekom građenja

  • Lino Fučić
Ključne riječi: nadzorni inženjer, stručni nadzor građenja, zakon, podzakonski akt

Sažetak

Nadzorni inženjer jedan je od profesionalnih sudionika u gradnji čije je zadaća kontrolirati gradi li se građevina u skladu s glavnim projektom i propisima. U članku se donosi pregled zadaća i obveza nadzornog inženjera u provedbi stručnog nadzora građenja, kako su uređene novim Zakonom o gradnji čija primjena je započela 1. siječnja 2014. godine. Ukazuje se i na odredbe podzakonskih akata koji još nisu usklađeni s novim Zakonom, te se raspravlja o određenim odstupanjima u tim propisima u odnosu na nova zakonska rješenja.

Objavljeno
2018-07-18
Rubrika
Članci