ŽURNA IZRADA MOBILNIH APLIKACIJA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE U INDUSTRIJI

  • Krunoslav Martinčić Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Filip Marolt Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Sebastijan Martinčić Tehničko veleučilište u Zagrebu
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2021-9-3-08
Ključne riječi: Android uređaj, mobilna aplikacija, žurna izrada, industrijsko okruženje

Sažetak

U ovom radu prikazan je jedan od mogućih
pristupa žurnom razvoju platformi za nadzor,
upravljanje i parametriziranje uređaja ili sustava
pomoću mobilnog telefona. Inicijalni prijedlog
arhitekture, razvojnog okruženja, obiju aplikacija
i sklopovsko rješenje ciljnog sustava dani su u
Završnom radu studenta Elektrotehničkog odjela
Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Za realizaciju
projekta korišteni su Android uređaj i modul
mikroupravljača s mogućnošću komunikacije
putem Wi-Fi protokola. Izrađen je prototip i
ispitana je njegova funkcionalnost. Predložena
su buduća poboljšanja u odnosu na zaštitu od
mogućih nepravilnosti ili otkaza u radu pojedinih
komponenti sustava u industrijskom okruženju.

Objavljeno
2021-11-25
Rubrika
Članci