KOTLIN U ODNOSU NA JAVU ZA RAZVOJ NA JVM I ANDROID PLATFORMI

  • Alen Šimec Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Marin Filipec Tehničko veleučilište u Zagrebu
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2021-9-3-06
Ključne riječi: Kotlin, programski jezik, Android, multiplatform, Java, JetBrains

Sažetak

U ovom radu opisana je ideja prilikom stvaranja
programskog jezika Kotlin od strane tvrtke
JetBrains. Napravljena je i kratka usporedba
Kotlina s programskim jezikom Java od kojega
je Kotlin znatno jednostavniji što ubrzava sami
razvoj aplikacija. Također je prikazan rast
popularnosti programskog jezika Kotlin kroz
analizu Google pretraga za programskim jezicima
i kroz Stack Overflow anketu o stavovima
programera o programskim jezicima. Kotlin se
trenutno primarno koristi za razvoj mobilnih
aplikacija za operativni sustav Android i u tome
je prestigao Javu. U procesu je širenje primjene
Kotlina za uporabu u multiplatform projektima.
Postoji i plan za dalje širenje u svrhu rada na
znanosti o podacima. Zbog rastućih potreba za
poznavateljima jezika Kotlin, trenutačno su plaće
za specijaliste programskog jezika Kotlin pri vrhu
među specijalistima programskih jezika.

Objavljeno
2021-11-25
Rubrika
Članci