APLIKACIJA MATHTVZ

  • Mia Blažeković Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Ivana Božić Dragun Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Aleksandra Bernašek Petrinec Tehničko veleučilište u Zagrebu
Ključne riječi: Matematika, aplikacija

Sažetak

Rad opisuje postupak razvoja web aplikacije
MathTVZ za pomoć studentima prve godine
stručnog studija informatike pri učenju i
praćenju nastavnog gradiva kolegija Matematika
I na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. U
prvom dijelu rada opisane su sve tehnologije i
programski jezici korišteni za razvoj. Središnji dio
rada čine poglavlja koja opisuju funkcionalnosti
i način programiranja same aplikacije, a na kraju
se navode metode testiranja, rezultati

Objavljeno
2021-11-25
Rubrika
Članci