OBLIKOVANJE TIPOGRAFIJE U EPUB E-KNJIGAMA

  • Maja Turčić Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Darija Ćutić Tehničko veleučilište u Zagrebu
Ključne riječi: e-knjige, tipografija, EPUB, e-čitači

Sažetak

U članku se istražuje oblikovanje tipografije u
e-knjigama kroz tri varijable: dizajner, e-čitač
i čitatelj. Tipografija e-knjiga se razlikuje od
tiskanih knjiga i web stranica te predstavlja
zasebno područje struke sa novonastalim
zahtjevima. Prikaz tipografije u e-knjigama zavisi
o e-čitačima na kojima se knjiga renderira umjesto
o stilskim postavkama koje uređuje dizajner
knjige. Iako su se e-čitači u obliku aplikacija
znatno razvili u podršci stilskih postavki u
posljednjih nekoliko godina, tipografska podrška
se jako razlikuje te onemogućuje dizajnerima da
oblikuju e-knjigu prema tipografskim standardima
struke. Čitatelji su, u većini slučajeva, u
mogućnosti mijenjati postavke prikaza e-knjige
čime se tipografija neočekivano mijenja, kreira
vizualni nesklad i umanjuje čitateljsko iskustvo.
Jedno rješenje je težiti potpunoj autorskoj
kontroli onemogućavajući čitatelju mijenjanje
tipografskih postavki što kod određenih e-čitača
nije u potpunosti moguće. Drugo rješenje
je izbjegavanje oblikovanja prepuštanjem
prikaza svojstvima e-čitačima i čitateljevim
preferencijama. Postoje situacije koje zahtijevaju
ugrađivanje fontova gdje će dizajner biti
prisiljen na kompromis između ta dva ekstrema.
Ugrađivanje fontova također utječe na veličinu
knjige te je potrebno fontove konvertirati u
adekvatni format kako bi e-knjiga bila optimalne
veličine.

Objavljeno
2021-11-17
Rubrika
Članci