ALATI ZA ANALIZU SENTIMENTA

  • Amelia Kovačević Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  • Željko Kovačević Tehničko veleučilište u Zagrebu
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2021-9-3-02
Ključne riječi: analiza sentimenta, istraživanje mišljenja, alati, evaluacija, subjektivnost

Sažetak

Analiza sentimenta (ili istraživanje mišljenja)
tehnika je obrade prirodnog jezika koja se
koristi za određivanje jesu li podaci pozitivni,
negativni ili neutralni. S obzirom na izuzetu
važnost ove tehnike pri donošenju poslovnih
odluka koje uvelike ovise i o evaluaciji mišljenja
krajnjih korisnika i kupaca, u ovom radu dan
je pregled nekoliko najčešće korištenih alata
koji se mogu iskoristiti u te svrhe. Oni pomoću
ključnih riječi pretražuju određeni internetski
sadržaj poput društvenih mreža, foruma,
blogova i slično. Zatim, korištenjem ugrađenih
algoritama i ključnih riječi analiziraju sentiment,
te dodjeljuju pozitivne, negativne ili neutralne
konotacije. U radu se obrađuju tri pojma različitih
kategorija. Njihova je svrha tek prikazati sličnosti
i različitosti alata te vrste pojmova koji se
analiziraju. Svrha nije pružiti općenitu analizu
i sud o alatima već na konkretnim primjerima
prikazati kako oni funkcioniraju te što se sve
njima može postići u istraživanju mnijenja tržišta.

Objavljeno
2021-11-10
Rubrika
Članci