Uvod

  • Vilko Žiljak
  • Goran Malčić
Ključne riječi: pd

Sažetak

Priprema našeg časopisa je uspješno završila osmu godinu izlaženja. Povećan broj
radova je usporio recenzente, ali sada se već pripremamo i za ulaz u slijedeći broj
našeg časopisa. Nije bilo zastoja zbog pandemije COVID – 19. O novom načinu
komunikacije, učenja i ocjenjivanja; imamo članke koji će tu temu diskutirati i u
slijedećem broju. Studij na Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu je pokazao spremnost,
brzu prilagodbu, promjenu načina stvaranja novih računarskih postupaka u
savladavanju gradiva. Ne samo iz predmeta s obilježjem „inženjerstvo“, tehnika“,
već i sadržaja u društvenim kolegijima. Zajednički rad Tolnauer-Ackerman, Jermić
Ostojić, Jurić Babović pokazuje rezultate ankete s 82 nastavnika s temom „on-line komunikacije“ na
visokom školstvu. Kritike postoje, ali vrijednost je spoznaja da će visoko školstvo „takvu vrstu nove
nastave prakse zadržati za buduća razdoblja“; zaključile su autorice. Profesor Radošević je iznio „dorade
u dijelu koji se odnosi na praćenje studenata“, a na relaciji današnje situacije: „COVID-19 – Verifikator
_ Programiranje“.

Objavljeno
2021-09-20
Rubrika
Članci