SUSTAV ZA LUBRIFIKACIJU REDUKTORA STROJA S REKUPERACIJOM ULJA

  • Stephan Tadić
  • Dario Matika
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2021-9-2-07
Ključne riječi: valjaonica, podmazivanje, automatizacija, PLC, vizualizacija, simulacija

Sažetak

Cilj ovog članka je upoznati čitatelja s izradom
softverskog dijela sustava za lubrifikaciju
reduktora stroja s rekuperacijom ulja. Točnije
za podmazivanje reduktora i pomičnih dijelova
postrojenja za grubu obradu čelika. Za izradu
softverskog rješenja korišten je TIA Portal
programski paket. Sustav se sastoji od dva
spremnika, glavnog i pomoćnog. Iz glavnog
spremnika ulje se cjevovodima šalje do reduktora
stroja, ulje se skuplja u pomoćnom spremniku
te se proces ponavlja. Ako temperatura ulja
padne ispod definirane vrijednosti, pale se grijači
spremnika koji vraćaju temperaturu ulja unutar
zadanih granica. Ako temperatura ulja previše
naraste, izmjenjivač topline ga

Objavljeno
2021-09-20
Rubrika
Članci