Energetski pretvarač upravljan u realnom vremenu preko profinet I/O mreže

  • Goran Malčić
  • Danijel Maršić
  • Ljubivoj Cvitaš
Ključne riječi: energetski pretvarač, realno vrijeme, PROFINET I/O

Sažetak

Osnovni zahtjev koji se postavlja ispred industrijskih računalnih sustava je njihov rad u realnom vremenu. To je temeljni razlog koji je onemogućavao prodor ethernet tehnologije u područje industrijskih računalnih mreža. Uz određene prilagodbe, kako u sklopovskom tako i u programskom konceptu, više proizvođača industrijske računalne opreme uspjelo je izraditi mrežne tehnologije, koje uz sigurnost prijenosa informacija i ostale zahtjeve, rade unutar kritičnog vremena. U ovom radu prikazan je istraživački rad na implementaciji industrijske računalne mreže Profinet I/O u sprezi s pretvaračem napona i frekvencije u tri različite konfiguracije upravljane nadređenim industrijskim računalima. Programska konfiguracija i upravljački program su izvedeni u dva različita programska okruženja - STEP 7 i TIA Portal V12, kako bi se uočila razlika i mogućnosti. Sklopovska konfiguracija Profinet mreže izvedena je sa energetskim pretvaračem na koji je ugrađena ethernet kartica, a njime preko mreže upravlja nadređeni PLC uređaj i to u tri slučaja – PLC sa integriranim Ethernet portom, PLC uređaj sa zasebnim ethernet komunikacijskim modulom, te programski PLC čiji se rad emulira na PC računalu. U sva tri slučaja je ostvarena komunikacija unutar kritičnog vremena na opremi ražličitih proizvođača.

Objavljeno
2018-07-18
Rubrika
Članci