MINIJATURNI ROBOTI ZA ENDOSKOPIJU

  • Gojko Nikolić
Ključne riječi: endoskopske kapsule, WCE, minijaturni roboti, doziranje lijeka u GI traktu

Sažetak

Minijaturizacija elemenata elektronike, optike,
kao i mikromehanička izrada dijelova omogućili
su primjenu minijaturnih robotiziranih uređaja
u različitim područjima ljudskih djelatnosti.
Možda najinteresantnije i najkorisnije je područje
primjene u medicini. Početkom stoljeća sve više
se primjenjuju bežične endoskopske kapsule za
dijagnozu i ograničene intervencije u probavnom
traktu. Dijagnoza cjelokupnog probavnog trakta
s tim minijaturnim robotiziranim kapsulama
je bezbolna i sigurna, a mogu obuhvatiti i
područja koja se do sada nisu mogla endoskopski
pregledavati. Sve se više usavršavaju ne samo
u pogledu većeg broja, kvalitete i prijenosa
snimljenih slika tokom svog kretanja, već im se
dodaju i druge mogućnosti poput usmjeravanja
kretanja, zaustavljanje te obavljanje raznih
medicinskih intervencija.

Objavljeno
2021-09-14
Rubrika
Članci