POSLOVANJE U UVJETIMA DEPOPULACIJSKIH PROCESA

  • Tomislav Ivančević
  • Anamarija Ravlić
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.19279/TVZ.PD.2021-9-1-03
Ključne riječi: depopulacija, poslovanje, učinci

Sažetak

Poslovanje poduzeća u uvjetima depopulacijskih
procesa pojava je sa kojom ćemo se sve češće
sretati, te je to pojava koja će izazivati sve više
problema za gospodarske sustave. Negativna
demografska kretanja je proces koja se na
našim prostorima odvija već gotovo čitavo
stoljeće. To je proces čije posljedice što se tiče
poslovanja osjećamo već sada, a u budućnosti
će biti još izraženiji. Stoga je potrebno sa
pozicije ekonomskih i gospodarskih subjekata
pripremiti se za isti. Sa ekonomskog kuta
gledanja potrebno je što prije postati svjestan
posljedica negativnih demografskih kretanja te
pripremiti adekvatne ekonomske odgovore na
ovaj problem. Depopulacijski procesi odrazit će
se u segmentima proizvodnje i usluga, prometa,
u fiskalnoj i socijalnoj politici (ekonomski
učinci na socijalnu politiku), monetarnoj politici
te će dovesti do smanjenja obujma ukupne
ekonomske aktivnosti. Pri tome pogrešan je
pristup ukoliko mislimo kako će članstvo u
EU, te pripadnost jedinstvenom ekonomskom
prostoru EU u potpunosti amortizirati negativne
učinke na nacionalno gospodarstvo jer iako EU
jest jedinstveni ekonomski prostor, negativni
učinci na nacionalno gospodarstvo neće se moći
izbjeći. Samo ukoliko determiniramo na vrijeme
pojave koje nastaju ovim procesom, moći ćemo
se kvalitetno pripremiti za potencijalnu kriznu
situaciju koja se nalazi pred nama u budućnosti.

Objavljeno
2021-07-05
Rubrika
Članci